{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU GIỎ HÀNG {{currentCart.getItemCount()}}

Nông nghiệp hữu cơ là gì?

Canh tác hữu cơ là canh tác không dùng thuốc trừ sâu hoặc hóa chất. Đó là sử dụng các yếu tố tự nhiên như một phương pháp sản xuất cây trồng và vật nuôi liên quan đến nhiều hơn việc lựa chọn không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, sinh vật biến đổi gen, kháng sinh và hormone tăng trưởng, đó là một hệ thống toàn diện, bền vững.

Canh tác hữu cơ sử dụng các hệ thống và tiêu chuẩn sau:

  • Bảo vệ môi trường, giảm thiểu suy thoái và xói mòn đất, giảm ô nhiễm, tối ưu hóa năng suất sinh học và thúc đẩy trạng thái khỏe mạnh
  • Duy trì độ phì nhiêu của đất lâu dài bằng cách tối ưu hóa các điều kiện cho hoạt động sinh học trong đất
  • Duy trì sự đa dạng sinh học trong hệ thống
  • Tái chế nguyên liệu và tài nguyên ở mức độ lớn nhất có thể trong doanh nghiệp
  • Cung cấp dịch vụ chăm sóc chu đáo nhằm nâng cao sức khỏe và đáp ứng nhu cầu tập tính của vật nuôi. Vật nuôi nên được thả rông hoàn toàn và sống ngoài trái đất.
  • Chuẩn bị các sản phẩm hữu cơ đề cao quá trình chế biến cẩn thận nhấn mạnh quá trình chế biến cẩn thận và các phương pháp xử lý để duy trì tính toàn vẹn hữu cơ và phẩm chất quan trọng của sản phẩm ở tất cả các giai đoạn sản xuất.