Mở rộng / Thu gọn đoạn văn bản trong Microsoft Word 2013, 2010, Office 365

Trong Microsoft Office 2013 có tính năng Mở rộng / Thu gọn đoạn văn bản rất có ích mà những phiên bản Office trước kia không có và được thể hiện như hình dưới .

Để làm được như hình trên bạn cần thực hiện như sau .

Gõ nội dung muốn làm , đánh dấu phần tiêu đề , trong ví dụ ở đây đánh dấu vào đoạn Test , chọn tab Home , bấm vào mũi tên trong phần Styles , chọn Heading 1 . Bạn có thể chọn những Heading khác nếu muốn .

 

 

Sau đó bấm mũi tên của Paragraph , đánh dấu tích vào Collapsed by default , rồi bấm OK

 

 

Sau đó bạn có thể bấm vào những biểu tượng đầu mũi tên trong những tiêu đề để mở rộng hoặc thu nhỏ đoạn văn bản .